אודותינו

ההשלכות החברתיות-כלכליות של מגיפת הקורונה יוסיפו ללוות אותנו זמן רב אחרי שהמשבר הבריאותי ייפתר. צוותי המומחים פועלים כדי לספק פתרונות ישימים למצוקות אלו בטווח הקצר והארוך.

מגיפת הקורונה גובה מאזרחי ישראל מחיר בריאותי קשה – אבל גם מחירים חברתיים וכלכליים כבדים לא פחות. ישראלים רבים חיים בימים אלה בחרדה לא רק מפני הידבקות בנגיף המסוכן אלא גם ממצב חשבון הבנק שלהם ומעתיד בלתי-ידוע. המשבר הנוכחי חשף באופן ברור מתמיד את החוליים שמהם החברה הישראלית סובלת כבר שנים: מערכת בריאות על סף קריסה, מנגנוני רווחה בהרעבה תקציבית ופערים בלתי-מתקבלים על הדעת בין חלקים שונים בחברה – יהודים וערבים, נשים וגברים, פריפריה ומרכז.

אל מול תחושת החרדה והאי-ודאות הכללית, יש לנו כאנשי מקצוע אחריות כלפי החברה שבה אנו חיים. לפיכך, המטרה שלנו בצוותי המומחים היא להציע פתרונות ישימים למצוקות המכבידות על אזרחי המדינה, מתוך הבנה כי ההשלכות החברתיות-כלכליות של המגפה יוסיפו ללוות את כולנו גם זמן רב אחרי שהמשבר הבריאותי ייפתר. עוד ברור לנו כי ההחלמה ארוכת הטווח של החברה בישראל מצריכה גישה מקצועית רב-תחומית, המפגישה בין מומחים מתחומים שונים – מבריאות, רווחה וכלכלה, דרך חינוך ותעסוקה ועד תכנון ושלטון מקומי. 

היוזמה כוללת צוותים מקצועיים מתחומים שונים הרלוונטיים לפתרון משבר הקורונה. בראש כל צוות עומדים שני מומחים – יהודי/יה וערבי/יה – הכותבים, יחד עם חברי הצוות, ניירות עמדה המסבירים כיצד הגענו למשבר בתחום הספציפי שבו הם עוסקים ואיך ניתן לצאת ממנו בטווח הקצר והארוך.

צוותי המומחים של המשבר פועלים בהתנדבות ובתמיכת השותפות, שתיל, הקרן החדשה לישראל ומרכז אעלאם.