מובילי היוזמה

מונא חורי כסאברי  מובילי היוזמה

פרופ' מונא חורי כסאברי

דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

arye-arnon

פרופ' אריה ארנון

פרופסור אמריטוס במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון